Zařízení na úpravu plynu

Zařízení na úpravu plynu

TEDOM GTS (Gas Treatment System)

Zařízení na úpravu plynu je určeno především ke snížení vlhkosti bioplynu, skládkového plynu či důlního plynu na úroveň vhodnou k jeho použití v kogenerační jednotce. Celé zařízení je umístěno na základovém rámu. Jednotlivé části sestavy přicházejí do styku s plynem a všechna plynová a kapalinová potrubí jsou opatřena tepelnou izolací s mechanickou ochranou.

 

STÁHNĚTE SI LETÁK

Výhody použití zařízení pro úpravu plynu

Vyšší spolehlivost provozu

Vyšší spolehlivost provozu

Kvalita bioplynu má zásadní vliv na spolehlivost chodu kogenerační jednotky.
Nižší poruchovost

Nižší poruchovost

Upravený plyn snižuje poruchovost jednotlivých komponentů kogenerační jednotky.
Delší servisní intervaly

Delší servisní intervaly

Díky prodloužení servisního intervalu klesají náklady na provoz celé technologie.

Příklady využití zařízení na úpravu plynu

Bioplynové stanice

Výroba elektřiny z bioplynu vznikajícího fermentací zemědělského živočišného i rostlinného odpadu je v posledních letech velmi populární. Většina těchto instalací je osazena zařízením na úpravu plynu.

Skládky komunálního odpadu

Starší skládky komunálního odpadu jsou zdrojem plynu s vysokým obsahem metanu. Ten je nutno likvidovat, aby neunikal do ovzduší. Zároveň však lze tento plyn využít i jako palivo pro kogenerační jednotky a vyrábět z něj „zelenou elektřinu“. Složení plynu je však dosti proměnlivé a vyžaduje úpravu.

Těžba ropy

V místech těžby ropy se kumulují plyny, které lze využít jako palivo pro kogenerační jednotky. V odlehlých těžařských oblastech často slouží jako levný zdroj elektřiny. Vysoký obsah síry v těchto plynech lze účinně redukovat pomocí zařízení na úpravu plynu.
Poslat dotaz Sledujte TEDOM
Zavřít

Zaslat dotaz