LPG (Liquefied Petroleum Gas) je jedním z možných paliv pro kogenerační jednotky. Jeho nízké emise oxidů dusíku a pevných částic podporují snižování environmentálního dopadu generování elektřiny a tepla. LPG umožňuje relativně snadnou distribuci a skladování, což je ideální pro menší provozy či odlehlé oblasti s omezeným přístupem k jiným palivům. Vesměs se jedná o tzv. ostrovní provozy s vlastními zásobníky, tj. o místa, kde není k dispozici potřebná plynová infrastruktura.