saperator-bg

Povinná publicita projektů

Produktová a procesní inovace ekologicky šetrných motorů ve společnosti Tedom a. s.

CZ.01.1.02/0.0/0.0/21_373/0027226

TEDOM a. s. získal dotaci ve výši 12 531 661,60 Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj na svůj projekt „Produktová a procesní inovace ekologicky šetrných motorů ve společnosti Tedom a. s.

Poskytovatelem dotace je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, které má na starosti společně s Agenturou pro podnikání a inovace OPERAČNÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ A INOVACE, jehož součástí je podprogram INOVACE. A právě v rámci podprogramu INOVACE, je administrován uvedený úspěšný projekt firmy TEDOM a. s.

Zmíněný projekt firmy TEDOM a. s. řešil problematiku nahrazení morálně i technicky zastaralých výrobních technologií ve výrobním závodu společnosti TEDOM a. s. v Jablonci nad Nisou – dvouvřetenového soustruhu a dvou frézovacích CNC. Všechny uvedené technologie byly v provozu více než 50 000 provozních hodin, byly pořízeny před více než 15 lety a byly již ve špatné geometrické kondici.

Předmětem projektu byla realizace dvou typů inovací, produktové a procesní. Výstupem projektu jsou nové výrobní technologie určené k výrobě inovovaných ekologicky šetrných motorů do kogeneračních jednotek. Nově pořízená dvě obráběcí centra a soustruh pomohou TEDOMU výrazně zefektivnit a inovovat výrobní proces. Projekt byl dokončen v červnu 2023.