saperator-bg

Dekarbonizace a kogenerace

Dekarbonizace je proces vedoucí ke snižování množství emisí oxidů uhlíku v atmosféře. Pětina obyvatel České republiky je dálkově zásobována teplem, které z více než 60 % vzniká spalováním uhlí. Tato situace není v souladu s dekarbonizačními závazky České republiky, a není proto dlouhodobě udržitelná. Řešením je přejít na zemní plyn.

Uhelné teplárny mění svoje palivo

Výroba energií z uhlí přispívá výrazným způsobem ke znečišťování ovzduší v České republice. Proto je v současnosti cílem nahrazovat staré uhelné zdroje obnovitelnými, případně uhelné elektrárny a teplárny transformovat na spalování zemního plynu či jiných ekologických paliv. Z toho důvodu vznikají na úrovni států EU strategie postupného uzavírání uhelných energetických zdrojů a legislativní tlak se bude v tomto směru do budoucna bezesporu zvyšovat.

V ČR jsme na tuto situaci reagovali prostřednictvím Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu, známého také pod zkratkou NECP (National Energy and Climate Plan). Hlavním cílem tohoto plánu je snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 30 % v porovnání s rokem 2005, a to nejenom zaváděním nových „čistších“ zdrojů, ale např. i prostřednictvím zvyšování účinnosti současných energetických soustav, anebo snižováním energetické náročnosti jednotlivých provozů.

Ceny emisních povolenek rostou

S problematikou dekarbonizace úzce souvisí i systém tzv. emisních povolenek. Ten v současné době vytváří stále silnější tlak nejenom na český energetický a teplárenský sektor, ale také na většinu průmyslových podniků. Zdražování povolenek se navíc předpokládá i do budoucna. Rostoucí ceny povolenek mohou proto způsobit, že uhelné elektrárny a teplárny se v budoucnu mohou stát ekonomicky nerentabilními.

Plyn místo uhlí

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla ze zemního plynu je vysoce efektivní a zároveň ekologickou alternativou pro uhelné teplárny, která umožní zachovat stávající soustavy zásobování teplem a současně zlepšit ekonomiku jejich provozu. Díky přechodu na zemní plyn dojde ke snížení emisí a tím k úspoře nákladů na emisní povolenky.

Pomůžeme vám s přechodem na plyn

TEDOM je díky více než 30 letům zkušeností v oblasti kogenerace připraven vás plně podpořit ve vaší snaze ušetřit náklady na výrobu energií, výrazně redukovat emise a přispět tak ke zlepšení životního prostředí. Nabízíme vám takové portfolio služeb, které vám maximálně usnadní rozhodování v souvislosti s výstavbou či modernizací vašeho provozu.

TECHNICKÁ PODPORA

Dodáme projekt s vhodným technologickým řešením a co nejlepší návratností.

LEGISLATIVNÍ PODPORA

Zajistíme licence u ERÚ, registraci u OTE, povolení pro výstavbu KVET, vyřízení dotace.

SERVISNÍ PODPORA

V ČR pro vás máme k dispozici 9 servisních středisek a 40 servisních posádek.

KOGENERACE NA KLÍČ

Zpracujeme projekt, o vše se postaráme a od nás obdržíte již zcela funkční celek.

FINANCOVÁNÍ PROJEKTU

Zajistíme modernizaci
vašeho provozu bez nutnosti vlastních investic.

ENERGY CONTRACTING

Kogeneraci budeme provozovat u vás a zároveň vám dodáme levnější teplo.

Dotační podpora

Výměna stávající technologie v určitém provozu za modernější, účinnější a zároveň úspornější verzi s cílem zlepšit ekonomickou bilanci je bezesporu nákladným a technologicky náročným procesem. V současné době je možné využít hned několik dotačních programů, které mají za cíl proces dekarbonizace urychlit.

Nový systém investičních podpor od roku 2020 zmiňuje hlavně dotace na změnu palivové základny daného provozu a dále i dotace na podporu výstavby nových systémů zásobování teplem nebo jejich modernizace. Počítá se navíc jak s podporou pro výrobny energie nově uváděné do provozu, tak i s podporou již fungujících provozů.

Reference z oblasti teplárenství

V oblasti systémů CZT jsme kogenerační jednotky nainstalovali do více něž 500 různých projektů v 15 zemích světa.