saperator-bg

Podpůrné služby sítě

Zapojte se prostřednictvím naší společnosti do našeho agregačního bloku pro poskytování podpůrných služeb pro ČEPS.
Profitujte z poskytování flexibility: Díky uplatnění volné výrobní kapacity zvýšíte výnos vašeho energetického portfolia.

Co jsou podpůrné služby

Cena energie a její množství v síti se během dne mění. Česká přenosová soustava (ČEPS) má proto v každé hodině nedostatek nebo přebytek elektřiny. Váš zdroj může pomáhat nerovnováhu v síti vyrovnávat: Můžete nabídnout část své výrobní kapacity, abyste soustavu v exponovaných hodinách podpořili výrobou nebo naopak zvýšeným odběrem. Za tuto připravenost a také za samotné dodávky vám jako majiteli zdroje náleží odměna. Do této služby se nyní můžete díky Tedomu aktivně zapojit i vy. Pokud se stanete součástí našeho agregačního bloku, o odměnu se s vámi rozdělíme.

Co je agregační blok

Jedná se o soubor vzájemně spolupracujících zdrojů pro účely poskytování služeb výkonové rovnováhy, jehož celkový výkon je minimálně 1 MW. V případě menší velikosti zdrojů umožňuje TEDOM agregovat je do bloku, který se navenek chová jako jeden velký zdroj. TEDOM je již certifikovaným poskytovatelem služeb pro ČEPS.

Zdroje příjmů z poskytování podpůrných služeb

Rezervace zdroje TEDOM aktivně nabízí agregované zdroje ČEPSu k rezervaci. ČEPS si zdroj rezervuje prostřednictvím Tedomu, aby jej mohl v případě potřeby využít. Již za úspěšně rezervovaný zdroj náleží zákazníkovi odměna.
Aktivace zdroje V případě větší nerovnováhy v síti si ČEPS prostřednictvím Tedomu řekne o pomoc formou aktivace zdroje. TEDOM zdroj aktivuje a řídí. Za takto aktivovaný zdroj náleží zákazníkovi také odměna.

Energetickým zdrojem v agregačním bloku může být:

Kogenerační jednotka
Fotovoltaická elektrárna
Bateriový systém
Elektrokotel

Komplexní řešení
od jednoho dodavatele

Nabízíme vám řešení na klíč. Umíme vám zdroje vyrobit a nainstalovat, ať už se jedná o kogeneraci nebo fotovoltaiku. Zdroje dále dozorujeme, řídíme a pravidelně jim poskytujeme servisní péči.

Jsme licencovaným provozovatelem agregačního bloku certifikovaným u ČEPS. Máme vlastní softwarové řešení, které můžeme dále licencovat.

O nastavení služeb pro potřeby sítě se postaráme my – rezervace, aktivace a jejich řízení je plně v naší režii tak, abychom pro naše zákazníky dosahovali co nejvyššího zisku.