Kogenerace

Elektřina a teplo z jednoho zdroje

Efektivní využití paliva

Kogenerační jednotky jsou zařízení pro vysoce efektivní výrobu elektřiny a tepla.
Jejich účinnost se pohybuje kolem 90 %, v některých případech přesahuje i 100%.
TEDOM dodal již přes 9 500 kogeneračních jednotek do více než 50 zemí světa.

kompozice-graf-4-KJ-modre-polep-2023_dohromady
Přednosti kogeneračních jednotek TEDOM

Konstrukce jednotlivých modelových řad je navržena tak, aby kogenerační jednotky dosahovaly co nejvyšší účinnosti a aby byla jejich instalace co nejsnazší.

Dlouhá životnost a spolehlivost kogeneračních jednotek TEDOM je výsledkem neustálého vývoje všech jejich komponent a optimalizací servisních intervalů.

Provoz kogeneračních jednotek TEDOM je plně automatický, provoz jednotek lze sledovat a řídit i na dálku prostřednictvím připojení k internetu.

Rádi vám navrhneme řešení, napište nám.

Palivo do kogeneračních jednotek

Kogenerační jednotky TEDOM spalují nejen zemní plyn či LPG, ale také různé druhy bioplynu. Ten vzniká například rozkladem biomasy v zemědělských bioplynových stanicích, na skládkách komunálního odpadu nebo při čištění odpadních vod. Pro výrobu elektřiny lze použít i důlní plyn vznikající při těžbě uhlí či v uzavřených dolech, nebo doprovodný plyn při těžbě ropy.