Bioplyn je velmi vhodným palivem pro kogenerační jednotky. Je získáván v bioplynových stanicích rozkladem organického materiálu, jako jsou rostlinné zbytky a organický odpad. Kogenerační jednotky tento původně odpadní plyn umí účinně využívat, což zajišťuje maximální energetické využití potenciální energie a minimalizaci emisí CO2 a znečišťujících látek. Bioplyn je klíčovým prvkem pro udržitelnou energetiku, neboť zároveň využívá obnovitelný zdroj a snižuje množství organického odpadu. Tím přispívá k ochraně životního prostředí, ekonomické udržitelnosti a efektivní energetické produkci.