saperator-bg

Výhody a využití kogenerace

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla neboli kogenerace je způsob výroby elektrické energie, při kterém se užitečným způsobem využije teplo, jež se při procesu výroby elektřiny uvolňuje. Tím se dosahuje velmi vysoké účinnosti využití energie v palivu. Zároveň se díky tomuto procesu minimalizují ztráty, které při tradiční výrobě elektrické energie vznikají. Díky efektivnímu využití „odpadního tepla“ se při kombinované výrobě elektřiny a tepla ušetří až 70 % energie obsažené v palivu oproti oddělené výrobě elektřiny a tepla. Pokud je kogenerační jednotka doplněna o absorbční jednotku, mluvíme o trigeneraci.

Výhody kogenerace

Šetří palivové zdroje
a emise CO2

Využívá obnovitelné
zdroje energie

Vyrábí elektřinu
v místě její spotřeby

Příklady instalací využívajících zemní plyn

Výtopny a systémy CZT

Průmysl a zemědělství

Bazény a akvaparky

Sportovní areály

Školy a univerzity

Hotely a penziony

Nemocnice a kliniky

Domovy důchodců

Administrativní budovy