saperator-bg

Zalety i zastosowanie kogeneracji

Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła, zwana też kogeneracją, to sposób na wytwarzanie energii elektrycznej, podczas którego w użyteczny sposób wykorzystywane jest ciepło powstające w trakcie takiego procesu. W ten sposób osiągamy bardzo dużą efektywność w wykorzystaniu zawartej w paliwie energii. Dzięki temu procesowi jednocześnie minimalizujemy straty, które powstają w tradycyjnych procesach wytwarzania energii elektrycznej. Efektywne wykorzystanie „ciepła odpadowego” w procesie skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła pozwoli zaoszczędzić nawet do 70% energii zawartej w paliwie, w odróżnieniu od procesu oddzielnej produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Korzyści z kogeneracji

Oszczędza paliwo i zmniejsza emisje
CO2

Wykorzystuje odnawialne
źródła energii

Wytwarza energię elektryczną
w miejscu jej zużycia

Przykłady instalacji spalających biogaz

Przemysł i rolnictwo

Oczyszczalnia ścieków

Składowisko odpadów