Kogeneracja biogazowa

Energia elektryczna i ciepło z jednego źródła

Efektywne wykorzystanie paliwa

Jesteśmy wiodącym dostawcą rozwiązań kogeneracyjnych dla polskiej branży biogazowej. Oferowane przez nas agregaty kogeneracyjne o mocach od 20 kWe do 2300 kWe znajdują zastosowanie zarówno w biogazowniach rolniczych, jak i w zakładach komunalnych, takich jak oczyszczalnie ścieków, czy składowiska odpadów.
Dzięki zastosowaniu w naszych rozwiązaniach silników renomowanych producentów i dużemu doświadczeniu w pracy z biogazem oraz obsłudze serwisowej jednostek biogazowych nasi Klienci mogą się pochwalić dyspozycyjnością źródeł energii sięgającą nawet ponad 98% czasu w ciągu roku!

Zalety jednostek kogeneracyjnych TEDOM

Budowa poszczególnych serii modelowych zaprojektowana jest tak, by jednostki kogeneracyjne osiągały większą efektywność, a ich montaż był możliwie najłatwiejszy.

Wieloletnia żywotność i niezawodność jednostek kogeneracyjnych TEDOM jest wynikiem ciągłego rozwoju wszystkich elementów oraz optymalizacji interwałów serwisowych.

Eksploatacja jednostek kogeneracyjnych TEDOM jest w pełni automatyczna, praca jednostek może być obserwowana zdalnie i można sterować nimi na odległość za pośrednictwem Internetu.

Chętnie zaproponujemy rozwiązanie, prosimy o kontakt. Studia przypadków Poznaj ofertę

Paliwo dla jednostek kogeneracyjnych na biogaz

Jednostki kogeneracyjne TEDOM spalają różne rodzaje biogazu. Powstaje on na przykład w wyniku rozkładu biomasy w biogazowniach rolniczych, składowiskach odpadów komunalnych lub oczyszczalniach ścieków.