Kogeneracja na gaz ziemny

Energia elektryczna i ciepło z jednego źródła

Efektywne wykorzystanie paliwa

Posiadamy duże doświadczenie w realizacji projektów opartych o gazowe agregaty kogeneracyjne. Nasza oferta obejmuje jednostki o mocach od 20 do 4500 kW, a w naszym portfolio posiadamy realizacje zespołów kogeneracyjnych o mocy nawet ponad 12 MW!

Dostosowując się do zmieniających się potrzeb i oczekiwań Klientów oferujemy jednostki zasilane zarówno gazem ziemnym jak i LNG czy LPG. Patrząc w przyszłość jesteśmy gotowi do dekarbonizacji polskiego przemysłu dzięki możliwości zasilania naszych jednostek kogeneracyjnych biometanem oraz wodorem.

Zalety jednostek kogeneracyjnych TEDOM

Budowa poszczególnych serii modelowych zaprojektowana jest tak, by jednostki kogeneracyjne osiągały większą efektywność, a ich montaż był możliwie najłatwiejszy.

Wieloletnia żywotność i niezawodność jednostek kogeneracyjnych TEDOM jest wynikiem ciągłego rozwoju wszystkich elementów oraz optymalizacji interwałów serwisowych.

Eksploatacja jednostek kogeneracyjnych TEDOM jest w pełni automatyczna, praca jednostek może być obserwowana zdalnie i można sterować nimi na odległość za pośrednictwem Internetu.

Chętnie zaproponujemy rozwiązanie, prosimy o kontakt. NAPISZ DO NAS! Studia przypadków Poznaj ofertę

Paliwo dla jednostek kogeneracyjnych na gaz ziemny

Jednostki kogeneracyjne TEDOM spalają nie tylko gaz ziemny lub LPG, ale także gaz kopalniany z kopalni węgla lub zamkniętych kopalń, lub gaz towarzyszący z wydobycia ropy naftowej, mogą być również wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej.