Biogaz jest bardzo odpowiednim paliwem dla jednostek kogeneracyjnych. Powstaje w biogazowniach poprzez rozkład materiałów organicznych, takich jak resztki roślinne i odpady organiczne. Jednostki kogeneracyjne są w stanie efektywnie wykorzystywać ten pierwotnie gaz odpadowy, zapewniając maksymalne wykorzystanie potencjalnej energii i minimalizując emisję CO2 i zanieczyszczeń. Biogaz jest kluczowym elementem zrównoważonej energetyki, ponieważ zarówno wykorzystuje odnawialne źródła i zmniejsza ilość odpadów organicznych. Przyczynia się tym samym do ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i efektywnej produkcji energii.