saperator-bg
Bioplynová stanice v Suchohrdlech

Případová studie: Bioplynová stanice v Suchohrdlech s kogeneračními jednotkami TEDOM

Místo realizace: Česká republika

V Suchohrdlech u Miroslavi v České republice vznikl v roce 2007 zajímavý zemědělský projekt společnosti Renergie s.r.o., ve kterém se podařilo propojit živočišnou i rostlinnou výrobu s bioplynovou stanicí a kogenerační technologií. Tento projekt se v průběhu let postupně rozrůstal o další zdroje energie. V současné době tak místní zemědělská firma založená Ing. Karlem Kuthanem používá celkem 7 kogenerační jednotek TEDOM, které v místě instalace zásobují hospodářské budovy, skleník a bioplynovou stanici levnou elektřinou a teplem.

Vznikl komplex navazujících technologií, procesů a staveb, který je do značné míry nezávislý na dodávkách elektřiny z veřejné sítě. V případě potřeby může totiž provoz fungovat i v ostrovním režimu. Projekt je zajímavý i z pohledu Tedomu jako dodavatele technologie, jelikož se zde nachází a stále funguje hned několik generací kogeneračních jednotek z modelové řady Cento.

Kogenerační jednotky
7 kogeneračních jednotek TEDOM
Palivo
zemní plyn
Elektrický výkon
1560 kW
Tepelný výkon
1884 kW
Celková účinnost
93,2 %

Postupně jsme v Suchohrdlech nainstalovali celkem 7 strojů

2007: 2x Cento 160 na bioplyn s motory TEDOM, 2x 160 kWe
2008: 1x Cento 180 na bioplyn s motorem TEDOM, 175 kWe
2013: 1x Cento 180 na bioplyn a motorem TEDOM, 180 kWe
2018: 1x Cento 200 na zemní plyn s motorem TEDOM, 200 kWe
1x Cento 400 na zemní plyn s motorem MAN, 400 kWe
2022: 1x Cento 530 na bioplyn s motorem MAN, 528 kWe

Všem jednotkám poskytujeme po celou dobu jejich provozu servisní podporu.

Unikátní projekt

Projekt je ojedinělý v tom, že v něm dochází k propojení výroby energie v bioplynové stanici a její spotřeby v jedné lokalitě spolu s navazujícími uzavřenými materiálovými toky. Vstupním substrátem bioplynové stanice je kejda z chovu prasat. K ní se dále přimíchává cíleně pěstovaná biomasa a také odpad z cukrovarnických řízků. Na svých pozemcích pak provozovatel v průběhu roku využívá v bioplynové stanici vzniklý digestát, který představuje z 90 % náhradu průmyslových hnojiv pro rostlinou výrobu oproti situaci bez provozu bioplynové stanice. Pokud totiž kejdu prasat pouze vyvážíme na pole, ztrácí se tím energie v ní obsažená – z jedné tuny kejdy je možné získat zhruba 30 m³ bioplynu, ze kterého je následně možné vyrobit přibližně 60 kWh elektrické energie.

Zásobení energiemi je díky instalaci jednotek na zemní plyn velmi plynulé. Díky této kombinaci je totiž možné provádět servisní zásahy a pravidelnou údržbu bioplynových kogeneračních jednotek bez ztráty potřebného výkonu. Ten je v případě potřeby pokryt zemním plynem.

Bioplynová stanice tvoří jeden celek nejenom s hospodářskými budovami, ale i s rozlehlým skleníkem s produkční plochu přesahující 10.000 m², k jehož výstavbě došlo v roce 2010. Majitelem tohoto skleníku je společnost Bylinky s.r.o. Ten je také zásobován teplem a elektřinou z kogenerace. Teplo vyrobené z kogenerace nahrazuje v tomto případě přibližně 250.000 m³ zemního plynu, kterého by bylo jinak ročně pro vytápění skleníku zapotřebí.

Případný přebytek vyrobené elektřiny nakonec dodává provozovatel do sítě.

Motor TEDOM

closeup-view-cylindrical-grinder-industrial-concept

Výroba motoru TEDOM navazuje na úspěšnou tradici motorů LIAZ. TEDOM spolupracoval s jabloneckou motorárnou již od svého vzniku
a významnou mírou se podílel na úpravách motoru pro využití v kogeneraci. V roce 2003 se TEDOM stal majitelem motorárny a od té doby
vývojové aktivity na motoru ještě více akcelerovaly. Z původních max. 140 kW elektrického výkonu se motor postupně dostal až na 200 kW,
přičemž jeho hlavní přednosti zůstaly zachovány:

  • robustní provedení zaručující dlouhou životnost
  • levné náhradní díly ve srovnání s jinými motory
  • schopnost spalovat i méně kvalitní paliva

 

Současný motor TEDOM splňuje přísné emisní limity. Pro své vlastnosti je oblíben i v zahraničí, kogenerační jednotky řady Cento jsou proto často určeny na export, a to včetně zámořských zemí.

Jen za posledních 10 let bylo v našich vlastních kogeneračních jednotkách nasazeno bezmála 1000 motorů TEDOM, z toho třetina motorů na bioplyn a jiná alternativní paliva.

left-quotes-sign

„Co mě přimělo k postavení bioplynové stanice? Úvaha získat synergické výhody plynoucí z kombinace živočišné a rostlinné výroby spolu s výrobou energie v bioplynové stanici. Výroba elektrické energie za garantovanou cenu znamená jistotu pravidelných příjmů, zpracování kejdy v bioplynové stanici znamená její energetické využití a přeměnu na kvalitní hnojivo v podobě digestátu. Teplo z bioplynové stanice zajistí pohodu zvířat ve stájích i konstantní podmínky ve skleníku.“

Ing. Karel Kuthan, jednatel a zakladatel společnosti