saperator-bg

Modernizace kotelny ve městě Szydłowiec v Polsku

Místo realizace: Polsko

Polsko čelí v současné době závažnému problému, kterým je jedno z nejvíce znečištěných ovzduší v Evropě, a dokonce na celém světě. Hlavním důvodem této situace je rozsáhlé spalování černého a hnědého uhlí, které často probíhá v zastaralých a neefektivních kotlích na tuhá paliva. Normy stanovené polskou vládou jsou v některých městech překračovány a hodnoty znečištění často dosahují až stovky procent nad stanovenými limity. Tato situace vede k tomu, že se polská města, zejména za bezvětrného počasí, ocitají v čele seznamu nejvíce znečištěných míst na světě.

 

Zajištění čistého tepla se proto stalo pro polskou vládu v posledních letech důležitým tématem. Cílem této snahy je nejenom zlepšit kvalitu ovzduší, ale také zvýšit efektivitu výroby tepla. Právě tyto faktory byly hlavní motivací k rekonstrukci městské kotelny ve městě Szydłowiec. 

Elektrický výkon
800 kW
Tepelný výkon
1 059 kW
Snížení spotřeby primární energie za rok
14 500 GJ
CO2 ušetřeno za rok
6 250 tun

O projektu

Zadavatelem zakázky na rekonstrukci městské kotelny byla v roce 2021 společnost Ciepłownia Szydłowiec Sp. z o.o.Sp., jejímž 100% vlastníkem je samotné město. Tento projekt za cíl celkovou modernizaci městského topného systému. Použitá řešení mají především minimalizovat negativní dopady na životní prostředí, zvýšit celkovou efektivitu výroby, a tím také výrazně snížit náklady na výrobu tepla ve městě.  

Řešení kogenerace

Před rekonstrukcí provozovala teplárna zastaralou a neekologickou kotelnu vybavenou třemi kotli na uhlí, které zajišťovaly ohřev vody. Tyto kotle byly v provozu od roku 1984. Jeden z nich byl navíc v minulosti vyřazen pro svůj nevyhovující technický stav.  

Do výběrového řízení jsme se přihlásili, celý projekt zpracovali a předložili společně s naším dlouholetým polským partnerem, společností Zakład Innowacyjny technik energetycznych Promat Sp. z o.o., který bude v budoucnu také poskytovat celé technologii údržbu a potřebný servis.  

Kogenerační jednotka produkuje teplo pro městskou teplárenskou síť a elektrickou energii, kterou teplárna dodává do národní energetické soustavy, což tvoří její dodatečný příjem. Součástí jednotky je i služba online monitoringu, který provozovateli umožňuje pohodlné sledování provozu i ovládání na dálku. 

Kogenerační jednotka na zemní plyn

Přebytečná elektřina jako dodatečný zdroj příjmu

Online monitoring a řízení jednotky

Výsledný stav

Kogenerační jednotka byla uvedena do provozu ke konci roku 2022 a v současnosti (10/2023) má za sebou  přes 5 500 motohodin. Ekologickým efektem rekonstrukce celé kotelny bude snížení emisí oxidu uhličitého o více než 6 000 tun ročně. 

Online monitoring kotelny umožňuje kogenerační jednotce spolupracovat i s dalšími zdroji energie v okolí, které společně řídí spotřebu tak, aby došlo k celkovému snížení zátěže životního prostředí. Součástí této soustavy je uhelná elektrárna a několik solárních zdrojů energie v okolí.  

left-quotes-sign

Jako hlavní dodavatel technologie pro výrobu tepla splnila společnost TEDOM všechna naše očekávání.“ 

Dariusz Podgórski , předseda představenstva Ciepłownia Szydłowiec Sp. z o.o