saperator-bg

Modernizacja kotłowni w mieście Szydłowiec w Polsce

Miejsce instalacji Polsko

Polska boryka się obecnie z poważnym problemem, jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw w Europie, a nawet na świecie. Główną przyczyną tej sytuacji jest spalanie na dużą skalę węgla kamiennego i brunatnego, które często odbywa się w przestarzałych i nieefektywnych kotłach na paliwa stałe. Normy ustalone przez polski rząd są w niektórych miastach przekraczane, a poziomy zanieczyszczeń są często setki procent powyżej ustalonych limitów. Sytuacja ta sprawia, że polskie miasta, zwłaszcza przy bezwietrznej pogodzie, znajdują się na szczycie listy najbardziej zanieczyszczonych miejsc na świecie.

 

Zapewnienie czystego ciepła stało się zatem w ostatnich latach ważnym tematem polskiego rządu. Celem tych działań jest nie tylko poprawa jakości powietrza, ale także zwiększenie efektywności produkcji ciepła. Czynniki te były główną motywacją do przebudowy kotłowni miejskiej w mieście Szydłowiec.

Moc elektryczna
800 kW
Moc cieplna
1 059 kW
Redukcja zużycia energii pierwotnej za rok
14 500 GJ
Oszczędność za rok CO2
6 250 tun

O projekcie

Zamawiającym z zamówienia publicznego na przebudowę kotłowni miejskiej w 2021 roku była Ciepłownia Szydłowiec Sp. z o.o., w 100% należąca do miasta. Projekt ten ma na celu całkowitą modernizację miejskiego systemu ciepłowniczego. Zastosowane rozwiązania mają przede wszystkim zminimalizować negatywny wpływ na środowisko, zwiększyć ogólną efektywność produkcji, a tym samym znacząco obniżyć koszty produkcji ciepła w mieście.

Rozwiązania kogeneracyjne

Przed przebudową ciepłownia posiadała przestarzałą i nieekologiczną kotłownię wyposażoną w trzy kotły węglowe, które zapewniały ogrzewanie wody. Kotły te działały od 1984 roku. Ponadto jeden z nich został w przeszłości wyłączony z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny.

Przystąpiliśmy do przetargu, opracowaliśmy i zgłosiliśmy cały projekt wspólnie z naszym wieloletnim polskim partnerem, spółką Zakładem Innowacyjnym Technik Energetycznych Promat Sp. z o.o., który w przyszłości zapewni także całą technologię wraz z utrzymaniem i niezbędnym serwisem.

Jednostka kogeneracyjna produkuje ciepło dla miejskiej sieci ciepłowniczej oraz energię elektryczną, którą ciepłownia dostarcza do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, co stanowi jej dodatkowy dochód. Jednostka obejmuje również usługę monitorowania online, która umożliwia klientowi wygodne monitorowanie pracy i zdalne sterowanie.

Jednostka kogeneracyjna na gaz ziemny

Nadmiar energii elektrycznej jako dodatkowe źródło dochodu

Monitoring online i sterowanie jednostką

Aktualny stan

Jednostka kogeneracyjna została oddana do użytku pod koniec 2022 roku i obecnie (10/2023) ma za sobą ponad 5500 motogodzin pracy. Ekologicznym efektem przebudowy całej kotłowni będzie redukcja emisji dwutlenku węgla o ponad 6 000 ton rocznie.

Monitorowanie on-line kotłowni pozwala jednostce kogeneracyjnej współpracować z innymi źródłami energii w okolicy, które wspólnie zarządzają zużyciem w celu zmniejszenia ogólnego obciążenia dla środowiska. System ten obejmuje elektrownię węglową i kilka źródeł energii słonecznej w okolicy.

left-quotes-sign

„Jako główny dostawca technologii wytwarzania ciepła, firma TEDOM spełniła wszystkie nasze oczekiwania.”

Dariusza Podgórskiego, Prezesa Zarządu Ciepłowni Szydłowiec Sp. z o.o.