saperator-bg

Utylizacja bioodpadów z pozytywnym wpływem na środowisko i lokalną społeczność w Liege w Belgii – Studium przypadku

Miejsce instalacji Belgia

Projekt biogazowni Ochain Energie mógłby służyć jako modelowy przykład optymalnego wykorzystania kogeneracji w rolnictwie. Choć od samego początku musiał pokonać wiele przeszkód administracyjnych. Ostatecznie, po ponad 5 latach, cała biogazownia została oddana do użytku, a następnie rozbudowana.
Belgijski projekt jest więc dowodem na to, że niskoemisyjna produkcja energii elektrycznej i ciepła z lokalnych źródeł, które na pierwszy rzut oka mogłyby zostać uznane za odpady, zasługuje na uznanie.

Jednostki kogeneracyjne
2x TEDOM Quanto 600
Paliwo
biogaz
Moc elektryczna
1 200 kW
Moc cieplna
1 278 kW
Sprawność całkowita
88,5 %

Cele projektu

Główną motywacją właścicieli była budowa odnawialnego źródła energii bez negatywnego wpływu na środowisko i przyrodę. W związku z tym sam wygląd i elementy funkcjonalne biogazowni ulegały zmianom w trakcie przygotowywania projektu. Komory fermentacyjne i inne zbiorniki zostały umieszczone kilka metrów pod ziemią za nasypami porośniętymi roślinnością, aby zminimalizować ingerencję w lokalny krajobraz.

Inwestorzy zaangażowali w projekt również lokalną społeczność, tak aby przyniósł on korzyści nie tylko spółdzielni rolniczej, ale również innym mieszkańcom okolicy. Cały projekt ma więc łącznie 5 współwłaścicieli, co nadaje mu silny wymiar obywatelski.

Energia elektryczna z dwóch jednostek kogeneracyjnych jest dostarczana przede wszystkim do sieci i pokrywa część lokalnego zużycia. W związku z tym stanowi główny składnik dochodu spółdzielni. Ciepło lub jego niewielka część jest wykorzystywane do regulacji temperatury w zbiornikach fermentacyjnych, aby zapewnić prawidłowy rozkład materii organicznej. Natomiast większość wytworzonego ciepła jest odprowadzana rurociągiem do oddalonego o około kilometr lokalnego domu opieki, gdzie pokrywa całe zapotrzebowanie na ogrzewanie i ciepłą wodę dla 120 osób. Biogazownia dostarcza również ciepło do miejscowego zakładu stolarskiego.

Rozwiązanie TEDOM

W biogazowni biomasa jest mieszana w fermentorach, w sposób kontrolowany podgrzewana a następnie rozkładana. W wyniku tego procesu powstaje biogaz z dużą zawartością metanu. Surowcami wejściowymi są produkty rolne i inne odpady biologiczne. Powstały biogaz, oczyszczony z niepożądanych zanieczyszczeń, takich jak woda czy dwutlenek siarki, służy jako paliwo do jednostki kogeneracyjnej. Dzięki dużym pojemnościom magazynowym, eksploatacja jednostki kogeneracyjnej jest możliwa 24 godziny na dobę, z niewielkimi przerwami serwisowymi w ciągu roku.

Sam projekt rozpoczął się w 2016 roku. Dzięki pośrednictwu naszego belgijskiego partnera ESPY i podwykonawcy CORETEC ENERGIE już w następnym roku pierwsza jednostka została zainstalowana. Ze względu na duży sukces projektu po trzech latach spółdzielnia zdecydowała się na zakup kolejnego agregatu. ESPY i CORETEC ENERGIE zaopatrzyły biogazownię również w systemy oczyszczania biogazu i dystrybucji ciepła.

Każda z jednostek kogeneracyjnych TEDOM ma moc 600 kWe przy zużyciu 430 Nm3 gazu za godzinę. Sprawność elektryczna systemu wynosi 42,8 %, a sprawność ogólna sięga 89 %. Biogazownia zużywa rocznie około 36 000 ton biomasy. Dzięki tej technologii emisja CO2 została ograniczona o około 6 000 ton rocznie. Energia elektryczna wyprodukowana w ciągu roku z jednej jednostki kogeneracyjnej wystarczyłaby na pokrycie zużycia około 3 000 gospodarstw domowych.

Rezultat projektu

Prawdziwie zielona, lokalna i wysoce wydajna, a także bardzo stabilna energia.

Godnym uwagi czynnikiem w tym projekcie jest założenie inwestora, że surowiec wejściowy – biomasa – jest dostarczany wyłącznie z lokalnych źródeł, co jeszcze bardziej przyczynia się do realizacji koncepcji niskoemisyjnej.

Dodatkowo cały obieg jest zamknięty – po zakończeniu procesu fermentacji cała zawartość jest dalej wykorzystywana jako nawóz, ponieważ substrat nie traci jakości podczas procesu fermentacji. Ostatecznie każdy rolnik otrzymuje tyle pofermentu, ile biomasy wprowadził do biogazowni.

left-quotes-sign

„Wszystko zaczęło się w bardzo prosty sposób, chcieliśmy znaleźć inne źródło dochodu dla rodzinnego gospodarstwa. Nie chcieliśmy jednak wkraczać na drogę automatyzacji przemysłowej w hodowli zwierząt. Musimy podchodzić do rolnictwa z szacunkiem i otwartą głową oraz być przygotowanym na nowe trendy w tej dziedzinie. Biogaz w połączeniu z kogeneracją jest tego idealnym przykładem.“

Grégory Racelle, właściciel rodzinnej farmy