LPG (liquefied petroleum gas) jest jednym z możliwych paliw dla jednostek kogeneracyjnych. Jego niska emisja tlenków azotu i cząstek stałych przyczynia się do zmniejszenia wpływu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na środowisko. LPG umożliwia stosunkowo łatwą dystrybucję i przechowywanie, dzięki czemu idealnie nadaje się do mniejszych zakładów lub odległych miejsc o ograniczonym dostępie do innych paliw. Są to zazwyczaj tak zwane instalacje wyspowe z własnymi zbiornikami magazynowymi, tj. miejsca, w których niezbędna infrastruktura gazowa nie jest dostępna.