saperator-bg

Energetický slovník

Moderní energetika
Agregační blok

Agregační blok je soubor vzájemně spolupracujících energetických zdrojů, který slouží k poskytování služeb výkonové rovnováhy v elektrické síti. Tento blok má minimální celkový výkon 1 MW. I při menších velikostech zdrojů je však možné tyto agregovat do bloku, který se navenek chová jako jeden velký zdroj. Tímto způsobem je dosaženo větší efektivity a spolehlivosti energetického systému. TEDOM je certifikovaným poskytovatelem těchto služeb pro Českou elektroenergetickou přenosovou soustavu (ČEPS) a nabízí ostatním majitelům zdrojů možnost se do tohoto bloku zapojit.

Moderní energetika
Agregátor flexibility

Agregátor flexibility je klíčovým subjektem moderního energetického ekosystému. Má za úkol shromáždit a efektivně koordinovat flexibilitu od malých výrobců elektřiny, kteří by jinak nemohli na energetický trh vstoupit. Energetický trh má totiž minimální požadavky na velikost daného zdroje, což s sebou nese právě nutnost agregace. Agregátor se tedy stará o technické zapojení zdrojů, smluvní záležitosti a také o vzdálené řízení jednotlivých zdrojů. Důležitou součástí je proto samotný software, který sleduje a optimalizuje dostupnou flexibilitu v reálném čase na energetickém trhu. Tím je umožněna efektivní aktivace zdrojů v nejvhodnějších okamžicích.

Moderní energetika
Výkup elektřiny

Výkup elektřiny je služba, která umožňuje vlastníkům energetických zdrojů, jako jsou fotovoltaické elektrárny, kogenerační jednotky, baterie a další, prodat nadbytečnou elektřinu, kterou vytvářejí, do elektrické sítě. Tato elektřina může být prodána za aktuální velkoobchodní ceny. Výkup elektřiny poskytuje tedy vlastníkům zdrojů příležitost získat finanční odměnu za svou energetickou produkci a zároveň přispívá i k plnému využití jednotlivých zdrojů. Služba výkupu elektřiny také pomáhá optimalizovat energetickou síť tím, že využívá přebytky elektřiny v momentě, když je to nejvýhodnější.

Moderní energetika
Provozování energetických zdrojů

Provozování kogeneračních jednotek a dalších energetických zdrojů lze i bez vstupní investice. Na základě specifických potřeb provozu můžeme jako dodavatel navrhnout projekt na spolehlivou dodávku elektřiny a tepla za předem dohodnutých podmínek. Vybrané technologie jsou posléze nainstalovány v prostorech koncového zákazníka, včetně veškerého potřebného příslušenství bez zákazníkovy investice. Následně zajistíme hladký a bezplatný provoz kotelny včetně potřebného servisu. Stanete se naším odběratelem energií bez zbytečné administrativní zátěže, což vám umožní ušetřit náklady na vytápění a elektřinu.

Moderní energetika
Regulační energie

Regulační energie je energie, kterou kupuje ČEPS od registrovaných účastníků trhu za účelem udržování výkonové rovnováhy v elektrizační soustavě. Nerovnováha může vzniknout z důvodu odchylek v celkových dodávkách a spotřebě v síti. Regulační energie může být kladná (je aktivována v případě, když je nedostatek elektřiny a je třeba např. zvýšit výkon elektrárny) nebo záporná (ta je naopak aktivována, když je přebytek elektřiny v síti a je třeba snížit výkon elektrárny nebo zvýšit zatížení).

Moderní energetika
Služby výkonové rovnováhy

Elektřina se nedá lehce skladovat, dochází proto k nerovnováze mezi její výrobou a spotřebou. Síťový operátor má proto v každé hodině nedostatek nebo přebytek elektřiny. Vhodný zdroj elektřiny nebo spotřebič může pomáhat takovou nerovnováhu v síti vyrovnávat. Majitel tohoto zařízení může operátorovi nabídnout část své výrobní kapacity, aby soustavu v exponovaných hodinách podpořil výrobou nebo naopak zvýšeným odběrem. Za tuto připravenost a také za samotné dodávky pak majiteli zdroje náleží odměna. Vhodnými zdroji jsou např. kogenerační jednotka, solární panel, elektrokotel, bateriový systém nebo třeba světla.

Moderní energetika
Smart grid

Smart grid, čili „chytrá síť,“ představuje moderní energetický systém, který využívá digitální technologie pro efektivní správu a optimalizaci dodávky elektřiny. Kogenerační technologie v takovém smart gridu hraje klíčovou roli. Jednotky mohou být řízeny na dálku na základě aktuální poptávky po elektřině a teple, což umožňuje jejich flexibilní provoz. Smart grid umožňuje i dvousměrný tok elektřiny, takže kogenerační jednotky mohou generovat elektřinu pro místní spotřebitele nebo dodávat do sítě v případě nadprodukce. Tyto vlastnosti umožňují zvýšit celkovou energetickou účinnost, spolehlivost a navíc dochází ke snižování nákladů na generování elektřiny a tepla.

Místa uplatnění
Bazén / auquapark / lazně

Bazény, lázně a aquaparky jsou ideálními místy pro nasazení kogeneračních jednotek. Tyto provozy vyžadují současně elektřinu pro provoz, osvětlení a další zařízení, a také teplo pro vytápění bazénů a teplou vodu pro sprchy a whirlpooly. Kogenerační jednotky umožňují efektivně využít tento dvojí energetický požadavek, což snižuje náklady a zvyšuje energetickou účinnost. Díky schopnosti kogenerace přizpůsobit se proměnlivým potřebám v bazénech a lázních je provoz spolehlivý a ekonomicky efektivní. Kogenerační jednotky také snižují ekologický dopad těchto zařízení tím, že minimalizují emise a podporují udržitelnost.

Místa uplatnění
Hotel /administrativní budova / nemocnice

Hotely a administrativní budovy jsou vhodnými místy pro nasazení kogenerace. Tyto provozy vyžadují současně elektřinu a teplo na teplou vodu, pro vytápění, chlazení a provoz. Kogenerační jednotky přinášejí ekonomické a ekologické výhody, protože vytvářejí tuto energii ve stejný okamžik a lokálně, což zvyšuje energetickou účinnost a snižuje celkové náklady na energii. Navíc mohou reagovat na špičkové zatížení sítě, což zlepšuje spolehlivost dodávky elektřiny. Kogenerace také snižuje emise skleníkových plynů, což je důležité pro udržitelnost a ekologickou stopu provozů hlavně v městských zástavbách.