saperator-bg

OZE

OZE
Tepelné čerpadlo

Díky spojení kogenerační jednotky a tepelného čerpadla se zvýší tepelná a celková účinnost samotné kogenerační jednotky. Toto zvýšení se pohybuje kolem 3 % v závislosti na konkrétní instalaci. Tepelné čerpadlo využívá nízko potenciální teplo z okruhu chlazení plnicí směsi, které se pak díky zvýšení teploty plně využije. Tímto řešením se získá dvojí užitek: odpadne nutnost instalace venkovního technologického chladiče a je využito více tepla.

OZE
Bateriové systémy

Bateriové systémy mohou být dalším zdrojem v energetickém mixu, který dobře funguje společně s kogenerační technologií. Kogenerační jednotky produkují elektřinu a teplo současně. Baterie mohou shromažďovat přebytečnou elektřinu, která se nepoužije k okamžité spotřebě, a uchovávají ji pro pozdější použití. Tím se maximalizuje využití elektřiny vyrobené z kogenerace a zvyšuje se tím energetická nezávislost. Bateriové systémy také mohou reagovat rychle na výkyvy v energetické poptávce, což zvyšuje stabilitu sítě. Spolupráce těchto technologií přispívá ke zvýšení flexibility v dodávkách elektrické energie.

OZE
Fotovoltaické panely

Kogenerační jednotky jsou skvělým doplňkem fotovoltaických panelů v energetických systémech. Během letních období, kdy fotovoltaické panely generují elektřinu ze slunečního záření, a není potřeba tolik tepla nemusí být kogenerační jednotky využity vůbec, případně jen omezeně. Ovšem v zimním období, kdy se efektivita fotovoltaických panelů snižuje může namísto nich generovat potřebné energie právě kogenerace. Kombinace těchto technologií zvyšuje energetickou efektivitu a celkový výkon systému, stejně jako jeho flexibilitu. Tato kombinace zajišťuje provozovateli kontinuální dodávku energie a snižuje jeho náklady na energii.