saperator-bg

Energetický slovník

Kogenerace technologie
Účinnost kogenerační jednotky

Kogenerační jednotky jsou výrazně efektivnější než uhelné elektrárny. Ty spalují uhlí na výrobu elektřinu s účinností kolem 35-40 % a vysokými emisemi CO2. Naopak kogenerační jednotky vyrábí elektřinu a teplo z jednoho zdroje, čímž dosahují účinnosti i přes 90 % a minimalizují ztráty tepla. Díky tomu snižují emise CO2 na jednotku vyrobené elektřiny a tepla, což je klíčové pro snižování dopadu na životní prostředí a zvyšování energetické udržitelnosti.

Kogenerace technologie
Snižování emisí CO2

Tím, že kogenerační jednotky získávají elektřinu a teplo z jediného paliva, zvyšují svoji energetickou efektivitu a snižují tak i potřebu fosilních paliv. To výrazně snižuje emise skleníkových plynů oproti tradičním zdrojům energie, včetně CO2, které jsou hlavní příčinou globálního oteplování. Díky kogeneračním jednotkám se snižuje energetický odpad a závislost na tradičních zdrojích energie, což přispívá k udržitelnosti a ochraně životního prostředí.

Kogenerace technologie
Spalinový výměník

Spalinový výměník je volitelnou součástí kogenerační jednotky, která slouží ke zvýšení celkové energetické efektivity. Jeho hlavní funkcí je využít teplé odpadní spaliny, které vznikají při procesu generování elektřiny a přeměnit je na teplou vodu nebo vzduch. Tímto způsobem se minimalizuje ztráta tepla a zvyšuje celková energetická výkonnost systému. Spalinové výměníky tak přispívají k udržitelnosti a účinnosti kogeneračního soustrojí.

Kogenerace technologie
Kogenerační jednotka

Kogenerační jednotka je energetické zařízení, které zároveň produkuje elektřinu a teplou vodu z jednoho zdroje (paliva se mohou lišit: zemní plyn, různé druhy bioplynů a další). Tento proces využívá odpadního tepla, které vzniká při generování elektřiny, čímž se zvyšuje účinnost a snižují energetické náklady. Kogenerační jednotky nacházejí uplatnění v mnoha oblastech, kde pomáhají snižovat emise skleníkových plynů. Díky flexibilitě svého provozu jsou navíc kogenerační jednotky klíčové pro moderní energetiku, jelikož se dobře doplňují s OZE.

Kogenerace technologie
Trigenerace

O trigeneraci mluvíme při doplnění kogenerační jednotky o absorpční chladicí jednotku, která umožňuje přeměnit teplo z kogenerace na chlad. Častým případem využití trigenerace je výroba tepla v zimních měsících a chladu v létě. Vedle toho je však možná i současná výroba všech tří forem energie najednou. Trigeneraci je možné provozovat všude tam, kde jsou požadavky na dodávku chladu. Jedná se například o klimatizaci výrobních či kancelářských prostorů, může jít ale i o výrobu technologického chladu.