saperator-bg

Odnawialne źródła energii

Odnawialne źródła energii Pompa ciepła

Połączenie jednostki kogeneracyjnej i pompy ciepła zwiększy sprawność cieplną i ogólną samej jednostki kogeneracyjnej. Wzrost ten wynosi około 3% w zależności od konkretnej instalacji. Pompa ciepła wykorzystuje nisko potencjalne ciepło z obiegu chłodzenia mieszaniny wypełniającej, które jest następnie w pełni wykorzystywane ze względu na wzrost temperatury. Rozwiązanie to ma podwójną zaletę: eliminuje konieczność instalowania zewnętrznej chłodnicy technologicznej i wykorzystuje się więcej ciepła.

Odnawialne źródła energii Systemy akumulatorowe

Systemy akumulatorowe mogą być kolejnym źródłem w miksie energetycznym, który dobrze współpracuje z technologią kogeneracji. Jednostki kogeneracyjne wytwarzają jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Akumulatory mogą gromadzić nadmiar energii elektrycznej, która nie jest wykorzystywana do natychmiastowego zużycia i przechowywać ją do późniejszego wykorzystania. Maksymalizuje to wykorzystanie energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji i zwiększa niezależność energetyczną. Systemy akumulatorowe mogą również szybko reagować na wahania zapotrzebowania na energię, zwiększając stabilność sieci. Współpraca tych technologii przyczynia się do zwiększenia elastyczności w dostawach energii elektrycznej.

Odnawialne źródła energii Panele fotowoltaiczne

Jednostki kogeneracyjne są doskonałym uzupełnieniem paneli fotowoltaicznych w systemach energetycznych. W okresie letnim, gdy panele fotowoltaiczne wytwarzają energię elektryczną ze światła słonecznego i nie potrzeba tak dużo ciepła, jednostki kogeneracyjne mogą nie być używane w ogóle lub tylko w ograniczonym zakresie. Jednak zimą, gdy wydajność paneli fotowoltaicznych spada, kogeneracja może wytwarzać potrzebną energię. Połączenie tych technologii zwiększa efektywność energetyczną i ogólną moc systemu, a także jego elastyczność. Takie połączenie zapewnia klientowi ciągłe dostawy energii i zmniejsza koszty energii.