Połączenie jednostki kogeneracyjnej i pompy ciepła zwiększy sprawność cieplną i ogólną samej jednostki kogeneracyjnej. Wzrost ten wynosi około 3% w zależności od konkretnej instalacji. Pompa ciepła wykorzystuje nisko potencjalne ciepło z obiegu chłodzenia mieszaniny wypełniającej, które jest następnie w pełni wykorzystywane ze względu na wzrost temperatury. Rozwiązanie to ma podwójną zaletę: eliminuje konieczność instalowania zewnętrznej chłodnicy technologicznej i wykorzystuje się więcej ciepła.