saperator-bg

Systemy akumulatorowe

Odnawialne źródła energii

Systemy akumulatorowe mogą być kolejnym źródłem w miksie energetycznym, który dobrze współpracuje z technologią kogeneracji. Jednostki kogeneracyjne wytwarzają jednocześnie energię elektryczną i ciepło. Akumulatory mogą gromadzić nadmiar energii elektrycznej, która nie jest wykorzystywana do natychmiastowego zużycia i przechowywać ją do późniejszego wykorzystania. Maksymalizuje to wykorzystanie energii elektrycznej wyprodukowanej w kogeneracji i zwiększa niezależność energetyczną. Systemy akumulatorowe mogą również szybko reagować na wahania zapotrzebowania na energię, zwiększając stabilność sieci. Współpraca tych technologii przyczynia się do zwiększenia elastyczności w dostawach energii elektrycznej.