saperator-bg

Battery systems

RSE

Bateriové systémy mohou být dalším zdrojem v energetickém mixu, který dobře funguje společně s kogenerační technologií. Kogenerační jednotky produkují elektřinu a teplo současně. Baterie mohou shromažďovat přebytečnou elektřinu, která se nepoužije k okamžité spotřebě, a uchovávají ji pro pozdější použití. Tím se maximalizuje využití elektřiny vyrobené z kogenerace a zvyšuje se tím energetická nezávislost. Bateriové systémy také mohou reagovat rychle na výkyvy v energetické poptávce, což zvyšuje stabilitu sítě. Spolupráce těchto technologií přispívá ke zvýšení flexibility v dodávkách elektrické energie.