O trigeneraci mluvíme při doplnění kogenerační jednotky o absorpční chladicí jednotku, která umožňuje přeměnit teplo z kogenerace na chlad. Častým případem využití trigenerace je výroba tepla v zimních měsících a chladu v létě. Vedle toho je však možná i současná výroba všech tří forem energie najednou. Trigeneraci je možné provozovat všude tam, kde jsou požadavky na dodávku chladu. Jedná se například o klimatizaci výrobních či kancelářských prostorů, může jít ale i o výrobu technologického chladu.