saperator-bg

Trigeneracja

Nowoczesna energetyka

O trigeneracji mówimy wtedy, gdy jednostka kogeneracyjna uzupełniona jest o absorpcyjną chłodnicę, która pozwala na zamianę ciepła powstałego w kogeneracji na chłód. Częstym przypadkiem stosowania trigeneracji jest produkcja ciepła w miesiącach zimowych i i chłodu w miesiącach letnich. Ponadto możliwa jest również jednoczesna produkcja wszystkich trzech form energii w tym samym czasie. Trigenerację można zastosować wszędzie tam, gdzie istnieje zapotrzebowanie na dostawę chłodu. Na przykład do klimatyzacji pomieszczeń produkcyjnych lub biurowych, ale także do produkcji chłodu technologicznego.