saperator-bg

Energetická společenství

Moderní energetika

Energetická společenství jsou jedním z typů komunitní energetiky. Jsou to subjekty, které shromažďují a koordinují flexibilitu výrobců a spotřebitelů elektřiny. Hlavním účelem energetického společenství není vytvářet zisk, ale poskytovat environmentální, hospodářské nebo sociální přínosy svým členům nebo územím, kde takové společenství provozuje svou činnost.