saperator-bg

Społeczności energetyczne

Modern energy sector

Społeczności energetyczne są jednym z rodzajów energetyki wspólnotowej. Są to podmioty, które łączą i koordynują elastyczność producentów i konsumentów energii elektrycznej. Głównym celem społeczności energetycznej nie jest osiągnięcie zysku, ale zapewnienie korzyści środowiskowych, ekonomicznych lub społecznych swoim członkom lub terytoriom, na których działa.