saperator-bg

Gaz ściekowy

Nowoczesna energetyka

Jednostki kogeneracyjne spalające gaz ściekowy odgrywają ważną rolę w oczyszczaniu i energetycznym wykorzystaniu osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków. Gaz ściekowy jest produktem ubocznym beztlenowego rozkładu osadów organicznych w tych oczyszczalniach. Jednostki kogeneracyjne efektywnie przekształcają ten gaz w energię elektryczną i ciepło. W ten sposób osady ściekowe stają się użytecznym źródłem energii, co zwiększa efektywność energetyczną oczyszczalni ścieków i zmniejsza koszty ich eksploatacji. Ponadto minimalizuje to emisję gazów cieplarnianych.