saperator-bg

TEDOM Poland dodává energetické projekty na klíč

calendar 15.03.2024

V posledních letech jsme v Polsku zrealizovali několik projektů způsobem EPC, tedy Engineering – Procurement – Construction (projektování – dodávka – výstavba)  známým též jako dodávka na klíč. Tento způsob je další příležitostí ke zvýšení prodeje našich výrobků. EPC vyžaduje větší zapojení do projektu než standardní dodávka kogenračníé jednotky a její uvedení do provozu. V EPC projektech je generální dodavatel zapojen do celého procesu. Začíná to projektem, pokračuje přes realizaci stavebních a technologických prací, dodávku kogenerační jednotky a dalších klíčových zařízení, až po uvedení do provozu a integraci dodaného systému se stávajícími systémy v objektu, včetně systému SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition – Dispečerské řízení a sběr dat).

 

S EPC projekty jsme v Polsku začali v roce 2020 vítězstvím ve veřejné zakázce na projekt a výstavbu bioplynového kogeneračního systému pro čistírnu odpadních vod v Sokołowě Podlaském (východní Polsko). Zakázku, v jejímž rámci jsme dodali jednotku CENTO 100 BIO, jsme splnili v rekordním čase 7 měsíců. Vzhledem ke změnám v předpisech a způsobu přejímky zařízení ze strany síťového operátora, které byly způsobeny implementací GRID CODE, již však nebylo možné další projekty dokončovat v tak krátkém čase.

Způsobem EPC jsme také realizovali instalace pro čistírny odpadních vod ve Świebodzinu a Kościanu (obě v západním Polsku). Tyto instalace byly rovněž založeny na jednotkách CENTO 100. Dalším EPC projektem, tentokrát s kogenerační jednotkou Flexi 530 BIO, bylo energetické využití skládkového plynu na skládce odpadů ve městě Tychy (jižní Polsko).

V současné době pokračujeme v našem největším EPC projektu. V konsorciu s technologickou společností zabývající se instalacemi na čištění a skladování bioplynu realizujeme projekt v čistírně odpadních vod v Katovicích. Rozsah činnosti společnosti TEDOM Poland zahrnuje přípravu kompletního stavebního a prováděcího projektu spolu se získáním všech souhlasů a povolení, jakož i dodávku bioplynové kogenerační jednotky QUANTO 400. Dokončení a spuštění celého zařízení je plánováno na konec března letošního roku.