saperator-bg

Rozwijanie projektów EPC w TEDOM Poland Sp. z o.o.

calendar 15.03.2024
Myśląc o ciągłym rozwoju naszej spółki podjęliśmy się w ostatnich latach realizacji kilku zadań w formule EPC. Realizacja projektu w formule Engineering-Procurement-Construction, potocznie także zwanej realizacjami “pod klucz”, to niejako kolejna sposobność pozwalająca zwiększyć sprzedaż naszych produktów. Formuła EPC wymaga szerszego zaangażowania się w realizację zadania aniżeli prosta dostawa. Wszystkie elementy, począwszy od wykonania projektu, przez realizację prac technologiczno-budowlanych, dostawę układu kogeneracyjnego i pozostałych kluczowych urządzeń, na rozruchach i integracji dostarczonego układu z istniejącym układami na obiekcie, w tym systemami nadzoru i monitoringu kończąc.

Naszą przygodę z EPC rozpoczęliśmy na początku 2020 roku, wygrywając w przetargu publicznym zadanie polegające na zaprojektowaniu i wybudowaniu układu kogeneracyjnego zasilanego biogazem dla Oczyszczalni Ścieków w Sokołowie Podlaskim (wschodnia Polska). Zadanie, w ramach którego dostarczyliśmy agregat CENTO 100 T BIO C LB 50Hz S ukończyliśmy w rekordowo krótkim terminie 7 miesięcy.

Kolejne projekty ze względu na zmianę przepisów i sposobu odbiorów instalacji przez Zakłady Energetyczne wynikające z wprowadzania dyrektywy NC Rfg już nie były możliwe do wykonania w tak krótkim czasie.

Następnie zrealizowaliśmy w formule EPC instalację dla Oczyszczalni Ścieków w Świebodzinie oraz Kościanie (oba obiekty położone w zachodniej Polsce). Instalacje te także bazowały na agregacie CENTO 100 T BIO C LB 50Hz.

Ponadto zrealizowaliśmy instalację opartą o agregat Flexi 530 MAN BIO C LB 50Hz S na składowisku odpadów w Tychach (południowa Polska).

Obecnie realizujemy nasze największe zadanie w formule EPC. W konsorcjum z firmą technologiczną zajmującą się instalacjami do oczyszczania i magazynowania biogazu prowadzimy inwestycję, w ramach której w zakresie TEDOM Poland jest wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz wykonawczego wraz z uzyskaniem wszelkich zgód i zezwoleń oraz wybudowanie instalacji do wytwarzania prądu i ciepła z biogazu na Oczyszczalni Ścieków w Katowicach (Śląsk). W ramach niniejszego zadania dostarczyliśmy już agregat QUANTO 400 MWM BIO C LB 50Hz S. Rozruch i zakończenie całej instalacji jest planowane na koniec marca tego roku.