saperator-bg

Instalace kogenerační jednotky ve společnosti Progel v Mexiku

Místo realizace: Mexiko

Společnost PROGEL je předním výrobcem grenetiny, přírodní želatiny. Vzhledem ke skutečnosti, že výroba grenetiny je energeticky náročná, hledala společnost PROGEL způsoby, jak snížit náklady za energii. Jako nejefektivnější byla zvolena možnost instalace vysoce účinné kogenerační technologie.

Kogenerační jednotka
TEDOM Cento 555
Palivo
zemní plyn
Elektrický výkon
453 kW
Tepelný výkon
725 kW
Celková účinnost
90,5 %

O projektu

Juan Francisco Rios ze společnosti Grupo Energos uvedl:
Zkušenosti s kogenerační jednotkou TEDOM Cento 555 ve společnosti Progel předčily všechna očekávání. Za zmínku stojí, že během 6 měsíců bylo dosaženo úspory činící přibližně 160 000 dolarů, což potvrzuje, že kogenerace je ideálním řešením pro společnosti, které vyžadují teplo a elektřinu. Kromě toho pro nás byla velkým přínosem soběstačnost a možnost najetí a odstavení podle potřeby. Není pochyb… že kogenerace je vhodným řešením pro mexický průmysl.