FLEXI

TEDOM Flexi

prostě flexibilní

Kogenerační jednotky řady Flexi najdou uplatnění v energeticky náročných budovách, jako jsou např. nemocnice, školy, hotely, akvaparky, konferenční centra nebo průmyslové podniky. Jejich modulární koncepce umožňuje snadné přizpůsobení požadavkům zákazníka, který má na výběr celou řadu funkcionalit. Právě flexibilita a jednoduchá konfigurovatelnost jsou hlavními rysy této výkonové řady.

Přehled vyráběných typů

Typické vlastnosti jednotek FLEXI

Široký výkonový rozsah

Široký výkonový rozsah

Řada Flexi bude postupně zahrnovat kogenerační jednotky o elektrickém výkonu 100–555 kW pro sítě 50 Hz i 60 Hz.
Volitelné umístění rozvaděče

Volitelné umístění rozvaděče

Rozvaděč může být umístěn buď přímo na rámu jednotky, nebo může být volně stojící a s jednotkou propojen kabely.
Nízké emise

Nízké emise

Díky motorům se stechiometrickým spalováním nebo integrovanému systému SCR produkují jednotky Flexi velmi nízké emise NOx.
Externí olejová nádrž

Externí olejová nádrž

Výměna oleje je prováděna automaticky z externí nádrže, což prodlužuje servisní interval a snižuje náklady.
Variabilní provedení

Variabilní provedení

Jednotky je možné dodat jako otevřený modul, vybavené protihlukovým krytem nebo umístěné v kontejneru.
Provoz na různá paliva

Provoz na různá paliva

Kogenerační jednotky Flexi mohou spalovat zemní plyn, bioplyn, kalový plyn a další plynná paliva.

Příklady využití jednotek FLEXI

Bazény a aquaparky

Bazény a akvaparky jsou objekty s velkou potřebou tepla, především pro ohřev bazénové vody. Zároveň jsou ideálním místem pro využití kogeneračních jednotek, které díky společné výrobě elektřiny a tepla pomáhají snižovat energetickou náročnost těchto zařízení.

Bioplynové stanice

Výroba elektřiny z bioplynu vznikajícího fermentací zemědělského živočišného i rostlinného odpadu je v posledních letech velmi populární. Kogenerační jednotky TEDOM jsou v provozu ve stovkách bioplynových stanic v řadě zemí světa.

Průmyslové podniky

Průmyslové podniky využívají kogenerační jednotky často pro vlastní spotřebu elektřiny a tepla. Kogenerace je pro ně velmi flexibilním zdrojem energie, který jim pomáhá snižovat náklady na energie.

Školy a univerzity

Školy a univerzity jsou budovy s velkou spotřebou energií. V řade z nich je proto možné setkat se s kogeneračními jednotkami TEDOM, které zde slouží pro zásobování areálu elektřinou, teplem i chladem.
Poslat dotaz Sledujte TEDOM
Zavřít

Zaslat dotaz