saperator-bg

Případová studie: Generální opravy tří kogeneračních jednotek Quanto v areálu OKD

calendar 08.06.2023
V předchozím roce proběhly generální opravy tří kogeneračních jednotek Quanto pro našeho významného zákazníka Green Gas DPB, a.s. v prostorech OKD. O podrobnostech nás informoval lídr tohoto projektu Roman Vágner.

Už na jaře loňského roku jsme společně s naším zákazníkem, firmou Green Gas DPB, a.s., konzultovali jeho představy o obnově a opravách námi dodaných kogeneračních jednotek Quanto 1600, které se nacházejí v prostorách OKD, konkrétně na dolech Staříč, Dukla a Paskov.

Od začátku roku jsme smlouvy ladili tak, aby vyhovovaly oběma stranám a v průběhu března a dubna byly úspěšně podepsány. Vzhledem k rozsahu oprav trvaly přípravy zhruba šest měsíců od podpisu smlouvy a v září započaly práce na první jednotce. Čas na opravu jedné jednotky byl ve smlouvě stanoven na max. 30 dní. Takto jsme se se zákazníkem dohodli u všech tří jednotek, které měly generální opravou projít.

Při generální opravě jsme prováděli práce v dohodnutém rozsahu a stanoveném harmonogramu, šlo především o výměnu motoru, generátoru,  výměníků, čerpadel a také výměnu chladičů. Vzhledem k požadavku na co nejkratší dobu odstávky kogenerační jednotky, jsme k dílu přizvali také externí specializovanou firmu, která nám pomáhala především s manipulací těžkých komponentů. Na většině oprav se však podíleli převážně technici z mého servisního týmu a za jejich skvělou práci bych jim velice rád touto cestou poděkoval.

Jak již bylo zmíněno, na opravu jedné jednotky jsme měli smluvně vyhrazeno 30 dní. My jsme však kompletní opravu zvládli i při zachování vysoké kvality práce vždy v rozmezí 22 až 24 dní, tedy s předstihem a dostatečnou časovou rezervou. S generálními opravami všech tří jednotek jsme byli hotovi na konci listopadu 2022.

Už nyní můžeme hovořit o tom, že jsme s firmou Green Gas DPB, a.s. dohodnuti na dalších generálních opravách jednotek TEDOM. Celkem se jedná o 7 oprav v roce 2023. Další opravy jsou  předběžně naplánovány až do roku 2030. Jsem velice rád, že nám tímto způsobem společnost  Green Gas DPB, a.s. projevuje svoji důvěru a celkovou spokojenost s našimi službami, o čemž svědčí nepřetržitá dlouhodobá spolupráce při provádění servisu, a to již od roku 2008.

Rád bych dodal, že jednotky, které jsem zde zmínil, jsou v plném provozu, a energie z nich získaná je plně využívána. Elektrická energie je kompletně dodávána do sítě a vyrobené teplo se využívá pro vytápění komerčních prostor. Jednotka na dole Dukla dodává teplo do nově vzniklých firem a hal v okolí. Teplo z jednotky na dole v Paskově vede centrálním teplovodním potrubím do kancelářských budov a ve Staříči teplo využívá firma Veolia.