saperator-bg

Remonty generalne trzech jednostek kogeneracyjnych Quanto na terenie kompleksu OKD

calendar 08.06.2023
W ubiegłym roku dla naszego ważnego klienta firmy Green Gas DPB, SA, przeprowadzono remonty generalne trzech jednostek kogeneracyjnych Quanto na terenie kompleksu OKD. O szczegółach poinformował Roman Vágner, lider tego projektu.

Już wiosną ubiegłego roku wraz z naszym klientem, firmą Green Gas DPB, SA, konsultowaliśmy jego pomysły dotyczące odnowy i remontów dostarczanych przez nas jednostek kogeneracyjnych Quanto 1600, które znajdują się na terenie kompleksu OKD, a konkretnie w kopalniach Staříč, Dukla i Paskov.

Od początku roku dopracowywaliśmy umowy tak, aby odpowiadały obu stronom i w trakcie marca i kwietnia udało się je podpisać. Ze względu na zakres napraw, przygotowania trwały około pół roku od podpisania umowy, a prace na pierwszej jednostce rozpoczęły się we wrześniu. Czas naprawy jednej jednostki został określony w umowie na maksymalnie 30 dni. Taki czas został uzgodniony z klientem dla wszystkich trzech jednostek, które miały być poddane remontowi generalnemu.

Podczas remontu generalnego wykonaliśmy prace w uzgodnionym zakresie i ustalonym w harmonogramie terminie, była to głównie wymiana silnika, generatora, wymienników, pomp a także wymiana chłodnic. Ze względu na wymóg możliwie najkrótszego przestoju jednostki kogeneracyjnej, sprowadziliśmy również zewnętrzną firmę specjalistyczną do pomocy przy pracach, w szczególności przy przenoszeniu ciężkich elementów. Jednak większość napraw została przeprowadzona głównie przez techników z mojego zespołu serwisowego, którym chciałbym podziękować za ich doskonałą pracę.

Jak wspomniano, na naprawę jednej jednostki mieliśmy umownie 30 dni. Jednak przy zachowaniu wysokiej jakości prac byliśmy w stanie wykonać kompletną naprawę zawsze w ciągu 22 do 24 dni, czyli przed terminem i z wystarczającą rezerwą czasową. Generalny remont wszystkich trzech jednostek zakończyliśmy pod koniec listopada 2022 roku.

Z firmą Green Gas DPB, SA, uzgodniliśmy już dalsze naprawy generalne jednostek TEDOM. W sumie będzie to siedem remontów w 2023 roku. Kolejne remonty są wstępnie planowane aż do 2030 roku. Bardzo się cieszę, że w ten sposób firma Green Gas DPB, SA, okazuje swoje zaufanie i ogólne zadowolenie z naszych usług, czego dowodem jest stała, wieloletnia współpraca podczas serwisu, już od 2008 roku.

Dodam, że wspomniane przeze mnie jednostki kogeneracyjne pracują w pełnym zakresie i energia z nich pozyskiwana jest w pełni wykorzystana. Energia elektryczna jest w całości dostarczana do sieci, a wytworzone ciepło wykorzystywane jest do ogrzewania lokali użytkowych. Jednostka kogeneracyjna w kopalni Dukla zaopatruje w ciepło nowo powstające firmy i hale w okolicy. Ciepło z jednostki kogeneracyjnej w kopalni w Paskowie jest dostarczane centralnym rurociągiem ciepłowniczym do budynków biurowych, a w Staříču ciepło wykorzystuje firma Veolia.