saperator-bg

Uhlíková stopa

Moderní energetika

Uhlíková stopa výroby elektřiny a plynu se týká množství skleníkových plynů, především oxidu uhličitého (CO2), uvolňovaných při této výrobě do atmosféry. Slouží tedy k měření jejího environmentálního dopadu. Nízkou uhlíkovou stopu má obvykle výroba z obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární panely nebo větrné turbíny, kde jsou emise CO2 minimální. Naopak výroba elektřiny z fosilních paliv, jako je uhlí nebo ropa, má uhlíkovou stopu vysokou. Uhlíkovou stopu při výrobě elektřiny lze snižovat zvyšováním efektivity a vhodnou kombinací zdrojů.