saperator-bg

Ślad węglowy

Modern energy sector

Ślad węglowy produkcji energii elektrycznej i gazu odnosi się do ilości gazów cieplarnianych, głównie dwutlenku węgla (CO2), uwalnianych do atmosfery podczas tej produkcji. Jest on zatem wykorzystywany do pomiaru wpływu na środowisko. Niski ślad węglowy jest zwykle związany z produkcją z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele słoneczne lub turbiny wiatrowe, gdzie emisja CO2 jest minimalna. Z kolei wytwarzanie energii elektrycznej z paliw kopalnych, takich jak węgiel lub ropa naftowa, ma wysoki ślad węglowy. Ślad węglowy produkcji energii elektrycznej można zmniejszyć poprzez zwiększenie efektywności i odpowiednie połączenie źródeł.