Akumulace energie je proces, který umožňuje uchovávat energii, která byla vyrobena v jednom okamžiku, a použít ji v jiném okamžiku. Akumulace energie je důležitá pro zvyšování efektivity a flexibility energetického systému, protože snižuje závislost na okamžité výrobě a spotřebě energie. Akumulace energie může probíhat různými způsoby, například pomocí akumulátorů, přečerpávacích elektráren, setrvačníků nebo teplých zásobníků. Akumulace energie má také pozitivní dopad na životní prostředí, protože podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie a snižuje emise skleníkových plynů.