Akumulacja czyli magazynowanie energii to proces przechowywania energii, która została wyprodukowana w jednym momencie i wykorzystania jej w innym momencie. Magazynowanie energii jest ważne dla zwiększenia efektywności i elastyczności systemu energetycznego, ponieważ zmniejsza zależność od natychmiastowej produkcji i zużycia energii. Akumulacja energii może odbywać się na różne sposoby, na przykład za pomocą akumulatorów, elektrowni szczytowo-pompowych, kół zamachowych lub zbiorników akumulacyjnych. Magazynowanie energii ma również pozytywny wpływ na środowisko, gdyż sprzyja wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zmniejsza emisję gazów cieplarnianych.