saperator-bg

BOSCH Thermotechnik na návštěvě v Třebíči

calendar 21.09.2022
Před několika dny jsme v našem třebíčském závodě přivítali zástupce BOSCH Thermotechnik GmbH , abychom s nimi diskutovali o dalších krocích a plánech pro nadcházející období. Hlavním tématem jednání byl řídicí systém jednotek a jeho standardizace pro potřeby BOSCH.

V rámci této návštěvy jsme také předali zástupcům firmy BOSCH hned tři z ocenění, která jsou určená pro nejlepší zahraniční partnery. BOSCH za dané období totiž objednal největší počet kusů kogeneračních jednotek, měl největší obrat ze zahraničních partnerů a stal se díky tomu i největším skokanem ve srovnání s předchozím obdobím.

Jsme přesvědčení, že i díky schůzce z minulého týdne, na které jsme si vyjasnili většinu nejasností či technických problémů a učinili na základě toho několik společných strategických rozhodnutí, se bude naše partnerství prohlubovat i v dalších letech.

Spolupráce s BOSCH Thermotechnik

Na podzim roku 2020 jsme se společností BOSCH podepsali rámcovou smlouvu o dodávkách kogeneračních jednotek. Došlo tím k uzavření strategického partnerství, které vedlo k nahrazení celého portfolia kogeneračních jednotek BOSCH Buderus Loganova ve výkonovém rozsahu 30 – 530 kW kogeneračními jednotkami TEDOM. Stali jsme se tak pro BOSCH významným partnerem pro německý trh. Naše spolupráce trvá již více než dva roky a přinesla přes sto prodaných kogeneračních jednotek.