saperator-bg

BOSCH Thermotechnik z wizytą w Třebíču

calendar 21.09.2022
Kilka dni temu powitaliśmy przedstawicieli firmy BOSCH Thermotechnik GmbH w naszym zakładzie w Třebiču, aby omówić kolejne kroki i plany na nadchodzący okres. Głównym tematem spotkania był system sterowania jednostką i jego standaryzacja na potrzeby firmy BOSCH.

W ramach tej wizyty wręczyliśmy również przedstawicielom firmy BOSCH trzy nagrody, które przeznaczone są dla najlepszych partnerów zagranicznych. Firma BOSCH zamówiła w tym okresie najwięcej jednostek kogeneracyjnych, miała największe obroty wśród partnerów zagranicznych i w porównaniu z poprzednim okresem uzyskała pierwszeństwo wśród nich.

Jesteśmy przekonani, że nasze partnerstwo będzie się w nadchodzących latach pogłębiać, a to dzięki ubiegłotygodniowemu spotkaniu, na którym wyjaśniliśmy większość niejasności czy kwestii technicznych i na podstawie tego podjęliśmy kilka wspólnych decyzji strategicznych.

Współpraca z BOSCH Thermotechnik

Jesienią 2020 roku podpisaliśmy ze spółką BOSCH umowę ramową na dostawę jednostek kogeneracyjnych. Doszło tym do zawarcia strategicznego partnerstwa, które doprowadziło do wymiany całego portfolio jednostek kogeneracyjnych BOSCH Buderus Loganova o mocy 30 – 530 kW na jednostki kogeneracyjne TEDOM. W ten sposób staliśmy się ważnym partnerem firmy BOSCH na rynku niemieckim. Nasza współpraca trwa już ponad dwa lata i zaowocowała ponad setką sprzedanych jednostek kogeneracyjnych.