Jednostki kogeneracyjne wnoszą innowacje do sektora energetycznego, ponieważ oprócz gazu ziemnego i różnych rodzajów biogazów mogą wykorzystywać do swojej pracy wodór. Jednak pomimo zalet zielonego wodoru, jego ogromne wykorzystanie utrudniają głównie wysokie koszty produkcji infrastruktury wodorowej. Jednym z rozwiązań dla wykorzystania wodoru w kogeneracji jest wmieszanie go do gazu ziemnego. Przy stężeniu do 20%, istniejące gazociągi mogą być wykorzystywane bez większych modyfikacji. Dzięki temu jednostki kogeneracji mogą już teraz korzystać z wodoru, co z kolei zwiększa elastyczność i efektywność energetyczną tych zakładów. Co więcej, połączenie wodoru i kogeneracji otwiera drogę do bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej energetyki w przyszłości.