Kogenerační jednotky přinášejí inovaci do energetického sektoru tím, že kromě zemního plynu a různých druhů bioplynu umí pro svůj provoz využít i vodík. I přes výhody zeleného vodíku brání však jeho masivnímu využívání hlavně vysoké náklady na výrobu vodíkové infrastruktury. Jedním z řešení jak vodík v kogeneraci využívat, je jeho přimíchávání do zemního plynu. S koncentrací až 20 % lze využívat stávající plynovody bez velkých úprav. To umožňuje kogeneračním jednotkám využívat vodík již nyní, což opět zvyšuje flexibilitu a energetickou efektivitu těchto zařízení. Kombinace vodíku a kogenerace navíc otevírá cestu k budoucí udržitelnější a méně emisní energetice.