saperator-bg

Usługi bilansu mocy

Modern energy sector

Energia elektryczna nie jest łatwa do przechowywania, więc istnieje nierównowaga między produkcją a zużyciem. Operator sieci ma zatem w każdej godzinie niedobór lub nadwyżkę energii elektrycznej. Odpowiednie źródło energii elektrycznej lub urządzenie może pomóc w wyrównaniu takiej nierównowagi w sieci. Właściciel tego urządzenia może zaoferować operatorowi część swoich zdolności produkcyjnych, aby wspierać system w godzinach szczytu przez produkcję lub odwrotnie, przez zwiększone zużycie. Za tę gotowość, a także za te dostawy, właściciel źródła zostaje następnie nagrodzony. Odpowiednimi źródłami są na przykład jednostka kogeneracyjna, panel słoneczny, kocioł elektryczny, system akumulatorowy lub na przykład światło.