saperator-bg

Output balance services

Modern energy sector

Elektřina se nedá lehce skladovat, dochází proto k nerovnováze mezi její výrobou a spotřebou. Síťový operátor má proto v každé hodině nedostatek nebo přebytek elektřiny. Vhodný zdroj elektřiny nebo spotřebič může pomáhat takovou nerovnováhu v síti vyrovnávat. Majitel tohoto zařízení může operátorovi nabídnout část své výrobní kapacity, aby soustavu v exponovaných hodinách podpořil výrobou nebo naopak zvýšeným odběrem. Za tuto připravenost a také za samotné dodávky pak majiteli zdroje náleží odměna. Vhodnými zdroji jsou např. kogenerační jednotka, solární panel, elektrokotel, bateriový systém nebo třeba světla.