saperator-bg

Sprawność jednostki kogeneracyjnej

Nowoczesna energetyka

Jednostki kogeneracyjne są znacznie bardziej efektywne niż elektrownie węglowe. Elektrownie węglowe spalają węgiel do produkcji energii elektrycznej ze sprawnością około 35-40% i wysoką emisją CO2. W przeciwieństwie do nich, jednostki kogeneracyjne wytwarzają energię elektryczną i ciepło z jednego źródła, osiągając sprawność ponad 90% i minimalizując straty ciepła. W rezultacie zmniejszają emisję CO2 na jednostkę wyprodukowanej energii elektrycznej i ciepła, co ma kluczowe znaczenie dla zmniejszenia wpływu na środowisko i zwiększenia zrównoważonego rozwoju energetycznego.