saperator-bg

CHP unit efficiency

Cogeneration technology

Kogenerační jednotky jsou výrazně efektivnější než uhelné elektrárny. Ty spalují uhlí na výrobu elektřinu s účinností kolem 35-40 % a vysokými emisemi CO2. Naopak kogenerační jednotky vyrábí elektřinu a teplo z jednoho zdroje, čímž dosahují účinnosti i přes 90 % a minimalizují ztráty tepla. Díky tomu snižují emise CO2 na jednotku vyrobené elektřiny a tepla, což je klíčové pro snižování dopadu na životní prostředí a zvyšování energetické udržitelnosti.