Smart grid, czyli „inteligentna sieć” to nowoczesny system energetyczny wykorzystujący technologie cyfrowe do efektywnego zarządzania i optymalizacji dostaw energii elektrycznej. Technologia kogeneracji odgrywa kluczową rolę w takiej inteligentnej sieci. Jednostki mogą być sterowane zdalnie w oparciu o bieżące zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło, co pozwala im na elastyczną pracę. Inteligentna sieć umożliwia także dwukierunkowy przepływ energii elektrycznej, dzięki czemu jednostki kogeneracyjne mogą wytwarzać energię elektryczną dla lokalnych odbiorców lub wprowadzać ją do sieci w przypadku nadprodukcji. Właściwości te pozwalają zwiększyć ogólną sprawność energetyczną, niezawodność, a ponadto zmniejszają się koszty wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.