Smart grid, čili “chytrá síť,” představuje moderní energetický systém, který využívá digitální technologie pro efektivní správu a optimalizaci dodávky elektřiny. Kogenerační technologie v takovém smart gridu hraje klíčovou roli. Jednotky mohou být řízeny na dálku na základě aktuální poptávky po elektřině a teple, což umožňuje jejich flexibilní provoz. Smart grid umožňuje i dvousměrný tok elektřiny, takže kogenerační jednotky mohou generovat elektřinu pro místní spotřebitele nebo dodávat do sítě v případě nadprodukce. Tyto vlastnosti umožňují zvýšit celkovou energetickou účinnost, spolehlivost a navíc dochází ke snižování nákladů na generování elektřiny a tepla.