saperator-bg

Remont generalny

Nowoczesna energetyka

Remont generalny jednostki kogeneracyjnej jest ważną interwencją serwisową, która przywraca moc i niezawodność maszyny. Podczas tego remontu sprawdzane są (i ewentualnie wymieniane) wszystkie ważne elementy jednostki, aby zapewnić jej optymalne działanie. Naprawa obejmuje serwis silnika, generatora, wymianę zużytych części oraz inne prace serwisowe. Zapewni to niezawodne działanie jednostki kogeneracyjnej, wzrośnie efektywność jej pracy i zapobiegnie nieoczekiwanym przestojom jednostki kogeneracyjnej.